bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Sosyal Ve Kişilik Eğitiminin Önemi

|

Sosyal Ve Kişilik Eğitiminin Önemi

Kişilik, biyolojik ve çevresel faktörlerden gelişen karakteristik davranışlar, bilişler ve duygusal kalıplardır. Sosyal ve Kişilik Eğitimi, kişiliklerinin şekillendiği dönemde olan gençlerimiz için bir rehber niteliğinde olan eğitim dizisidir.

Kişilik, bir kişinin karakterinin onu diğer insanlardan farklı kılan farklı nitelikleridir. Öte yandan, kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi için eğitim gereklidir. Eğitim, kişinin kişiliğini şekillendirmeye yardımcı olur ve kişinin hayatında disiplini geliştirir. Herkes iyi bir kişiliğe sahip olmak ister ama iyi bir kişilik göz açıp kapayıncaya kadar gelmez, sabır ve sıkı çalışmanın sonucudur. Kendinizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak beslemeniz gerekir, bu beslenmede eğitim önemli bir rol oynar. Çocukların zihinsel güçleri için eğitimde kişiliğin önemini gözden geçirelim.

Sosyal ve Kişilik Eğitiminin Önemi

Adaptasyona Yardımcı Olur

Kişilik, bireysel farklılıkların en genel özelliği olarak adlandırılır. Öğrencilerin erken aşamalardan itibaren kendilerine öğretilen şeylere uyum sağlama olasılıkları daha yüksek olduğundan, kişilik gelişimi öğrencinin hayatında erken başlamalıdır. Birçok Psikososyal faktör, kişinin kişiliğini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Şehir okulları kırsal okullardan farklı olduğu için okul ortamları çocukların kişiliklerini şekillendirmede bir etki bırakır, üst sosyoekonomik sınıftan bir çocuk uluslararası okulda eğitim alır ve çocuğa çocuğun genel gelişimine yardımcı olan çeşitli uyaranlara maruz kalır. Bu nedenle, Bursa Akademik Koleji olarak lise öğrencilerimize sunduğumuz Sosyal ve Kişilik Eğitimi ile öğrencilerimiz kendine güvenir, iyi uyum sağlar ve daha iyi bir benlik kavramına sahip olur. Buna karşılık daha düşük sosyo-ekonomik sınıftan bir çocuk bir devlet okuluna gider ve maruz kalma eksikliğinden dolayı çok fazla gelişme göstermez.

Öğrencilerimiz Güçlü Bir Kişilik Geliştirir

Çoğu okul, öğrencilere kişilik geliştirme programları sağlamaz, kırsal kesimden gelen öğrencilere yardım sağlanmalıdır. Öğretmenler, bir öğrencinin sahip olabileceği en iyi kişilik gelişimi danışmanı olduğundan, öğretmenler, güçlü ve kendine güvenen kişiliklerin gelişmesiyle sonuçlanan genç yaşlardan itibaren öğrenci kişiliğini şekillendirmeye yardımcı olur. Öğretmenler genç zihinleri şekillendirme yeteneğine sahiptir, erken çocukluk eğitimi öğrencilerde gelişimin başlangıcıdır, bu nedenle kişilik eğitimi onlara erken çocukluk döneminde öğretilmelidir. Bununla birlikte lise çağı, öğrencilerimizin kişiliklerinin sağlam ve kalıcı bir zemine oturduğu dönemdir.

Davranış Yönetimine Yardımcı Olur

Sosyal ve Kişilik Eğitimi akademik eğitimde de önemli bir rol oynar. En iyi kişilik geliştirme okulu, etik, davranışlar ve benlik saygısı kazanmayı öğrendiğiniz okuldur. Bursa Akademik Koleji etik davranışlar kazandırmaya ve benlik saygısını yükseltmeye odaklanır. Kişilik, kişinin iletişim becerileri ve dünyayı görme biçimi üzerinde olumlu bir etki kazanmasına yardımcı olur. Her bireyin kendisini birbirinden farklı kılan nitelikleri vardır, bu benzersiz özellik ve özellikler kişilik olarak adlandırılır, kişilik gelişimi hem fiziksel hem de zihinsel ruh halinin birleşimidir.

Güven Geliştirmeye Yardımcı Olur

Sosyal ve Kişilik Eğitimi, uygun bilgi sağlayarak sağlıklı bir kişilik oluşturmamıza yardımcı olur, kişilik hakkında bilgi sahibi olur ve iyi ve kötü kişilik arasındaki farkı, gelecekte başarılı olmak için hangi kişiliği geliştirmemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, eğitim güvenimizi arttırır, bilmek bizi güvende hissettirir, bu da kendinden emin kişilikler oluşturmamıza yol açar. Eğitim bize birçok fırsat ve deneyim sağlar, iyi bir kişilik fırsatlara ihtiyaç duyar, fırsatlar kişiliğinizi göstermenin bir yolu olarak kabul edilebilir, dış çevreye ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar güçlü bir kişilik oluşturmanıza yardımcı olur. Son olarak eğitim bize disiplini öğretir, okullarda bize nasıl davranması gerektiği öğretilir, bu bizim kişiliğimizi yansıtır, kişinin nasıl davrandığı, başkalarının önünde kişiliğini gösterir. Eğitim, öğrencilere güçlü kişiliklerini yansıtan belirli durumlarda uygun davranmalarına yardımcı olan disiplinler sağlar.

Genel Gelişimi Teşvik Eder

Kişinin kişiliğini geliştirmek için eğitim gereklidir. Bursa Akademik Koleji gibi kişilik geliştirme programlarına sahip okullar, güçlü ve sağlıklı kişiliklere sahip öğrenciler yetiştirebilecek kapasitededir, okul, yaşam derslerinin yanı sıra çalışmaların da öğrenildiği bir platformdur. Bu da kişinin genel gelişimi ve büyümesi ile sonuçlanır. İyi kişiliğe sahip öğrencilerin, ortalama kişiliğe sahip öğrencilere göre hayatta başarılı olma eğiliminde oldukları bulunmuştur. Bu nedenle kişilik, bir çocuğun kişiliğinin geliştirildiği yer olduğu için eğitimde hayati bir rol oynar. Küçük beyinleri eğitmek ve şekillendirmek, kısa sürede başarılarına yol açacaktır.

Erken Yaşta Yaşam Becerilerini Geliştirir

Kişilikler erken çocuklukta şekillenir, eğitim öğrencilerin kimliklerini şekillendirmeye yardımcı olur, iyi ve yardımsever bir öğretmen daha iyi bir imaja ve olumlu bir benlik kavramına yol açar. Güçlü bir erken çocukluk kişilik gelişimine sahip olmak, daha kısa olacağınızı şekillendireceği için gereklidir. Kendine güven, topluluk önünde konuşma becerileri, dinleme becerileri gibi bazı yaşam becerileri erken yaşlardan itibaren gelişir, bunlar gelecekte sizi etkiler. Bu yüzden güçlü bir yetişkin kişiliğe sahip olmak için çok erken yaşlardan itibaren bunun üzerinde çalışmalısınız.

Bursa Akademik Koleji olarak, lise döneminde uyguladığımız Sosyal ve Kişilik Eğitim Programı ile kendine güvenen, çevresine saygılı, haklarını büyük bir öz güvenle savunabilen, etik ve ahlaki değerleri benimsemiş ve bilim ışığında muhakeme yeteneği kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal Ve Kişilik Eğitiminin Önemi
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej