bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Akademik Koleji Çevre Koruma Kulübü

|

Akademik Koleji Çevre Koruma Kulübü

Bursa Akademik Koleji Çevre Koruma Kulübü, için birçok nedenden dolayı faydalıdır. Çocuklarımızda çevre bilincinin oluşturulması, daha temiz ve daha müreffeh bir yaşam alanının oluşturulması ve yeşile değer verme bilincinin oluşturulması temel hedeflerdendir.

Çevre Koruma Kulübü çevre etkinliklerini teşvik etmeye, izlemeye ve işletmeye yardımcı olacaktır, ancak tüm okul topluluğunun belirli bir kapasitede yer alması ve daha fazla öğrencinin ve personelin, tarafından yürütülen ve izlenen programlara katılmaya teşvik edilmesi gerekir. Tüm okul topluluğunun, kulübün ve geliştirdikleri ve yürüttükleri programların gerçek önemini ve değerini tam olarak anlaması hedeflenmektedir. Çoğu zaman okullardaki çevre kulüpleri, bir okulun böyle bir kulübü olduğunu ve okulun çevreyi önemsediğini söylemesine izin veren simgesel bir jest olarak görülür. Böyle bir kulübe sahip olmanın gerçek önemi ve faydası kaybolur.

Akademik Koleji Çevre Koruma Kulübü, okuldaki tüm çevresel ve sürdürülebilir faaliyetlerin arkasındaki itici güç olarak görülmelidir. Tüm çevre/sürdürülebilirlik olaylarını, faaliyetlerini ve programlarını organize etmek, duyurmak, tanıtmak, izlemek. Eko kulübün arkasındaki itici güç personel değil, öğrenciler olmalıdır. Bir çevre koruma kulübü, okuldaki tüm çevresel/sürdürülebilirlik faaliyetleri ve programları için bir odak noktası oluşturmalıdır.

Öğretmenler, personel ve veliler kulüp faaliyetlerine aktif olarak katılmaları için teşvik edilmelidir. Bir kişi, bir öğretmen Kulübün tüm potansiyel etkinliklerini karşılayamaz.

Azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm programları, enerji tasarrufu planları, tanıtım etkinlikleri gibi okul çapındaki faaliyetleri tasarlamak, yürütmek ve izlemek Akademik Koleji Çevre Koruma Kulübünün sorumluluğundadır.

Güçlü bir Çevre Koruma Kulübüne sahip olmanın birkaç önemli nedeni vardır.

* Kulüp, bir yetişkin kulübü ile aynı tarzda ve iş benzeri bir tavırla yönetilmelidir. Bu, öğrencilere bir dizi kişisel ve ticari beceri geliştirme fırsatı verecektir.

* Kulüp, okulun TÜM çevre/sürdürülebilirlik faaliyetleri için bir izleme grubu olabilir. (Raporların izlenmesi ve geliştirilmesi, faaliyetlerin planlanması ve uygulanması; ilgili programların izlenmesinde ve düzenli toplantılar düzenlenmesinde personele yardımcı olunması. Bu, okul personelinin bu faaliyetlerin yürütülmesi için günlük baskının büyük bir kısmını alacaktır.)

* Gençlerin toplum ruhuna katkıda bulunan bir sahiplik duygusu, okul gururu geliştirmeleri için harika bir yoldur.

* Öğrencilere öğrenme yerleri için gerçek bir sorumluluk duygusu verir.

Rapor yazmak ve sunmak zorunda kalacakları için öğrencilerin iletişim (sözlü ve yazılı) gibi kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynler ve personel gibi bir dizi yetişkinin yanı sıra dış kuruluşlardan kişilerle çalışmak zorunda kalacaklar. Bu etkinlikler sayesinde daha açık sözlü, daha özgüvenli, daha yaratıcı olacaklar ve fikirlerini kulüp ve okul için pratik etkinliklere dönüştürebildikleri için bir amaç duygusu geliştireceklerdir.

Akademik Koleji Çevre Koruma Kulübü
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej