bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Akademik Koleji Sivil Savunma Kulübü

|

Akademik Koleji Sivil Savunma Kulübü

Doğal afetler, kazalardan kaynaklanan krizler veya silahlı çatışmalar olduğunda, bir ülkenin sivil ve askeri makamları tarafından düzenlenen 'sivil savunma' önlemleri ve hizmetleri, sivil nüfusun korunması için gerekli yardım operasyonlarını garanti altına almak için uygulanır ve kamu düzeninin korunması sağlanır. Bursa Akademik Koleji bünyesinde oluşturduğumuz bu öğrenci kulübümüz yukarıda ifade edilen kriz ortamlarında sivil savunma anlamında koordineli bir çalışma ile hedeflere ulaşılması yönünde gerekli eğitimin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Temel amaç, esas olarak sivil nüfusun veya nesnelerin maruz kalabileceği zararı sınırlamaya çalışarak sivilleri korumaktır. Sivil savunma, sivil nüfusu ve yardım personelini hazırlamak ve eğitmek, uyarı sistemleri (örneğin yangın alarmları) kurmak ve acil yardım veya tahliyeyi hazırlamak ve planlamak gibi önleyici faaliyetleri içerir.

Bursa Akademik Koleji Sivil Savunma Kulübü Faaliyet Alanları Şöyledir:

1. Sivil savunma kavramı ve tarihçesinin öğrenilmesi,

2. Yangın söndürme ekipleri ve görevlerini kavrama,

3. Yangın söndürme cihazlarının kullanılması, kontrolü,

4. Sivil savunmanın görevleri, mülki ve idari amirlerin görevleri,

5. İl ve İlçe sivil savunma müdürlüklerinin görev ve yetkilerinin kavranması,

6. Uyarı ve alarm işaretlerini kavrama,

7. Tahliye planının okul idaresi ile ortak hazırlanması ve ikaz-alarm tatbikatı yapılması,

8. Tahliye planına göre sınıfların boşaltılması,

9. Tahliye tatbikatı,

10. Seferberlik ve savaş halinde yapılacak işlerin kavranması,

11. Tahliye, seyrekleştirme, gizleme, karartma kavramlarının özümsenmesi,

12. Nükleer silahların etkileri ve korunma yollarının öğrenilmesi,

13. Biyolojik silahların etkileri ve korunma yollarının kavranması,

14. Deprem tatbikatının icrası,

15. Kimyasal savaş, korunma yollarının öğrenilmesi,

16. Kimyasal silahlar, etkileri ve korunma yollarının öğrenilmesi,

17. Savaşın toplum üzerindeki olumsuz sonuçlarının öğrenilmesi,

18. İlk yardımın önemi temel ilklerinin kavranması,

19. Kanamalarda ilk yardım yapma kabiliyetinin kazandırılması,

20. Yaralanmalarda ilk yardım yapma kabiliyetinin kazandırılması,

21. Ağızdan ağza suni teneffüs önemi ve uygulamasının öğrenilmesi.

Akademik Koleji Sivil Savunma Kulübü
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej