bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Akademik Koleji İngilizce Drama Kulübü

|

Akademik Koleji İngilizce Drama Kulübü

Akademik Koleji İngilizce Drama Kulübü, İngilizcesini geliştirmekte olan öğrencilerimizden yazarlar, hatipler ve oyuncular için bir platformdur. Kulübün amacı, her üyenin İngilizce olarak drama, yazma veya münazarada başarılı olmalarını sağlamak için gerekli becerilerle donatılmasını sağlamaktır. Bu aynı zamanda senaryo yazma, sahne sanatı, oyun prodüksiyon süreci ve topluluk önünde İngilizce konuşma becerilerini de içerir.

İngilizce Drama Kulübünün her üyesine, yeteneklerini geliştirme ve güvenle mükemmelleşmek için en iyi yeteneklerini keşfetme fırsatı verilir. Tüm üyeler birbiriyle bağlantılı üç disiplinde drama, yazma ve tartışma konusunda eğitilmiştir.

Dramada öğrencilere İngilizce olarak dramatik tekniğin temelleri, ses yansıtmaları, beden dili farkındalığı, yüz ifadeleri, boşluk kullanımı vb. öğretilir. Yazılı olarak, öğrenciler İngilizce üç edebi türün tümüne, yani düzyazı, şiir ve dramaya maruz kalırlar. Münazarada, tüm öğrenciler, verilen hareketlere yanıt olarak argümanları nasıl formüle edecekleri ve sunacakları konusunda İngilizce eğitim alırlar.

İngilizce Drama Kulübü zaman zaman çeşitli oyunlar, münazaralar ve diğer hitabet etkinliklerini yürütmektedir.

Akademik Koleji İngilizce Drama Kulübü Etkinlikleri

Akademik Koleji İngilizce Drama Kulübü, İngilizce olarak oyunculuk ve konuşma becerilerini zenginleştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlikler, sahne sunumu, konuşma becerileri, yaratıcı öğrenme ve spontan düşünme gibi çeşitli yaşam becerileri temel alınarak planlanır.

Sahne dekorlarının dramatizasyondaki önemini anlamaları için sınıfta hikâye anlatımı için sopa-kukla yapımı yapılmıştır. Öğrenciler iki gruba ayrılarak kendi gruplarında ';Ali Baba ve Kırk Haramiler'; ve ';Eşek Paltosu';nda ahlaki temelli hikayeler okurlar. Daha sonra hikâyeyi bir oyun olarak yazdılar ve rollerini canlandırdılar.

Okul, ev ve yol gibi çeşitli yerlerde güvenlik kurallarıyla ilgili sınıf tartışmalarına uyulmalıdır. Öğrencilerden bu yerlerin sahnelerini İngilizce olarak canlandırmaları istenir.

İngilizce Drama Kulübünde yüz ifadelerini iyileştirmek için 'Ayna-Ayna' etkinliği yapılır. Bunun içinde öğretmenlerin diyaloglarını ingilizce olarak aynı şekilde tekrar etmeleri istenmiştir.

Drama sınıfı, gerçek dünya yaşam becerilerinin öğretildiği birkaç yerden biridir. Örneğin iletişim, özgüven, öz değerlendirme, yaratıcı düşünme, gözlem ve takım oluşturma becerileri. Öğrenenlerde bir değişiklik görülebilir. Ekip çalışması ve grup çalışması ve olabilecekleri en iyi insanlar olmalarına yardımcı olacak beceriler yaratıyoruz. Uyarlanabilirler. Dengeyi öğrenmelerine ve problem çözücü olmalarına yardımcı olmaya çalışılır.

Öğrenciler İngilizcede ustalık kazanırlar. Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirler. Birçok harika deneyim yaşarlar ve tonlama ve ses modülasyonu alıştırması yapabilirler.

Farklı duygular deneyebilirler. Her zaman olamayacakları farklı karakterleri oynuyormuş gibi yapabilirler ama belki de o duyguları ve o hisleri yaşamak istiyorlardır. Örneğin çocuklar ';Kaplanı Kurtar'; oyununu oynamayı çok severler.

Üzerinde çalıştığımız diğer şeylerden biri de affetmek ve açıkçası oyunculukta anında affetmek çok önemli. Bir şeyler korkunç bir şekilde ters giderse, sahnedeki insanlar gülümser, başlarını sallar ve devam ederler. Anında affedebilmek – sadece kendiniz için değil, çizgiyi bozan akranınız için – son performansın olabildiğince sorunsuz geçmesi için gerçekten çok çalıştığımız bir şeydir. Kendi diyaloglarını sahnede unutan öğrencilerden biri, diğer öğrenci tarafından güzelce yorumlanır ve gösteri başarıyla sonuçlanır. Bu, onlarda bir takım ruhu duygusu uyandırır. Haklı olarak söylendiği gibi ';Gösteri devam etmeli';.

Akademik Koleji İngilizce Drama kulübü, öğrencilerimize günün ihtiyacı olan çeşitli yaşam becerilerini öğreterek genel kişiliklerini geliştirmekle birlikte anadil seviyesinde İngilizce yetkinliği kazandırır.

Akademik Koleji İngilizce Drama Kulübü
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej